Woord & Daad

Volle evangelie gemeente - Vaassen

NieuwsNieuws

Home

Woord & Daad is een multiculturele gemeente, waar de liefde voor God zichtbaar wordt door middel van lofprijs en aanbidding en de liefde voor elkaar door warmte en betrokkenheid. Een plaats waar mensen Jezus leren kennen, herstel vinden, toegerust en ingezet worden om Gods koninkrijk te verkondigen en uit te reiken naar mensen in deze wereld. Vanuit liefde voor God de mensen tot Jezus leiden en ze toerusten voor een bediening in de gemeente en de samenleving, om zo Gods naam groot te maken. (Matt. 22:37-39 en Matt. 28:19-20)

Scroll Up