Volle Evangelie Gemeente – Woord & Daad

Woord & Daad heeft als doel een dynamische gemeente te zijn.
Een multiculturele gemeente waar generaties samenkomen, we uitreiken naar de verlorenen en mensen worden gediscipeld.
Door middel van het Woord, lofprijs, aanbidding, warmte en betrokkenheid wordt de liefde voor God en elkaar zichtbaar. V
anuit deze zelfde liefde willen wij mensen bij Jezus brengen en ze toerusten
voor een bediening in de gemeente en samenleving om zo Zijn naam groot te maken.
 

Visie en Missie
ANBI & Privacy