ANBI status

ANBI status

Inleiding ANBI informatie

Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad is een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften aan Woord en Daad als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen mogen worden opgevoerd.
De ANBI-status voor Woord en Daad staat op het overzicht ANBI’s op de website van de Belastingdienst. Woord en Daad heeft vanaf 1 januari 2017 een eigen beschikking, voor deze datum was dit opgenomen in de groepsbeschikking via de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Het RSIN nummer van de VPE is 006792066.
Het RSIN nummer van Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad is 810142399.

Er zijn gewone giften en periodieke giften. Voor gewone giften geldt ten aanzien van de fiscale aftrekbaarheid een drempelbedrag en een maximumbedrag. Voor periodieke geldt geen drempelbedrag of maximumbedrag. Bij het geven van een periodieke gift legt u zich in een “schriftelijke overeenkomst periodieke gift in geld” (zie www.belastingdienst.nl) vast voor een periode van ten minste 5 jaar. De overeenkomst wordt opgemaakt tussen u en Woord en Daad en door beide partijen ondertekend. Voor de aftrekbaarheid van de gift is wel van belang dat u giften aan Woord en Daad geeft en niet “via Woord en Daad” aan benoemde personen.
Financiële vragen of vragen over bijvoorbeeld legaten of overeenkomsten voor periodieke giften kunt u stellen via zakelijkbestuur@wdvaassen.nl

Beloningsbeleid
Onze gemeente wordt momenteel geleid door 3 oudsten en 4 zakelijk bestuursleden die zich zonder vergoeding inzetten voor diverse bestuurstaken die ze hebben. Sectorhoofden en overige medewerkers voeren hun taken onbezoldigd uit.

Algemene gegevens
Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad
Deventerstraat 85
8171 AC Vaassen
Telefoon: 0578 575277
secretariaat@wdvaassen.nl
www.wdvaassen.nl
RSIN-nummer: 810142399
IBAN: NL64 RABO 0364412577
BIC: RABONL2U

Jaaroverzicht

Klik hier om ons jaaroverzicht te downloaden

Begroting

Klik hier om onze begroting te downloaden

Scroll Up