Getuigenissen

Getuigenissen


Overdenking – Mijn “nooit weer” lijst van Jan Bruins

1. Ik zal nooit meer zeggen: “ik kan niet”, want ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13)

2. Ik zal nooit meer gebrek belijden, want mijn God zal in ál mijn behoeften naar zijn rijkdom, heerlijk voorzien, in Christus Jezus (Filippenzen 4:10)

3. Nooit zal ik meer vrees belijden, want God heeft mij niét gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en van bezonnenheid (2 Timotheus 1:7)

4. Nooit zal ik meer de nederlaag blijde, want God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren (2 Korintiërs 2:14).

5. Nooit zal ik meer de overmacht van satan over mijn leven belijden, want “Hij die in mij is, is meerder dan die in de wereld is (1 Johannes 4:4).

In 1975 heeft Jan Bruins, na een geheugen bijbelcursus gedaan te hebben, dit lijstje op een met de hand geschreven kaartje gemaakt. Het heeft al die jaren in de bijbel gelegen. Neem het over, leer die teksten uit het hoofd en leg het in je bijbel het zal je rijk maken!!!