Visie en Missie

Visie

We zijn familie | We dienen & hebben lief | We bewegen | We groeien

Woord&Daad heeft als doel een dynamische gemeente te zijn. Een multiculturele gemeente waar generaties samenkomen, we uitreiken naar de verlorenen en mensen worden gediscipeld. Door middel van het Woord, lofprijs, aanbidding, warmte en betrokkenheid wordt de liefde voor God en elkaar zichtbaar. Vanuit deze zelfde liefde willen wij mensen bij Jezus brengen en ze toerusten voor een bediening in de gemeente en de samenleving om zo Zijn naam groot te maken.

Matt. 22:37-39, Matt. 28:19-20
 

Ontstaan

Gods liefde bracht een ommekeer. Vele randgroepjongeren kwamen in de jaren zeventig in aanraking met het evangelie. Jezus won hun hart en ze kwamen tot geloof. Jezus gaf hen de kracht om te stoppen met geweld en drugs. Velen lieten zich dopen in water om het oude leven te begraven. Deze opwekking werd ook wel ‘Jesus Movement’ genoemd. Onder deze naam heeft de huidige gemeente ook aanvankelijk gewerkt.

In het jaar 1972 ontstond er ook een opwekking onder de jongeren in het voormalig Molukse woonoord in Vaassen. Ze wilden meer weten over het woord van God en de kracht van het evangelie. Jan Bruins hield wekelijks diensten en gaf bijbelstudie. Velen kwamen radicaal tot geloof en begonnen een nieuw leven. Er was in de omgeving veel tegenstand. Om de diensten en bijbelstudie te kunnen geven moest er daarom naar andere ruimte worden gezocht. Vervolgens zijn op verschillende locaties in Apeldoorn bijeenkomsten gehouden. De groep werd onder leiding van de vroegere voorganger Jan Bruins steeds groter. In die periode maakte God duidelijk dat we weer terug moesten naar Vaassen, de plaats waar het allemaal begonnen was. In 1980 was er de eerste gemeente samenkomst in Dorpscentrum, Spoorzicht in Vaassen. Deze stond op de nominatie om gesloopt te worden. De gemeente ging op zoek naar een eigen ruimte om te kunnen uitbreiden. Deze werd in 1983 gevonden aan de Deventerstraat 85/87 in Vaassen. Het bestemmingsplan van villa / fabriek moest alleen gewijzigd worden. Het oude pand werd gesloopt. In de plaats kwam een multifunctioneel gebouw, dat op 16 april 1988 door de toenmalige burgemeester van Epe werd geopend. Het gebouw biedt nog mogelijkheden om uitgebreid te worden. Er is dus al rekening gehouden met verdere groei van onze gemeente. We bidden en verwachten dat veel mensen tot geloof zullen komen en zich in onze gemeente thuis zullen voelen. We zijn God dankbaar voor al hetgeen uit zijn kracht is voortgekomen.