Muziek

Het Muziekteam heeft als opdracht om d.m.v. muziek de gemeente te leiden in de aanwezigheid van God. Onze visie en verlangen is om samen met de gemeente ons steeds verder uit te kunnen strekken naar een hogere plek in Lofprijzing en Aanbidding aan God, zodat Zijn Aanwezigheid steeds grootser geopenbaard kan worden in ons midden!
Overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd
Psalm 16:11b (HSV)

Sectorhoofd: Marna Kleinjan-Nahuway

Scroll Up