ANBI & Privacy

Informatie over onze ANBI en privacy

ANBI

V.E.G. Woord en Daad is als kerkgenootschap een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften aan Woord en Daad als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen mogen worden opgevoerd.

Het zelfstandige RSIN nummer van Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad is 810142399, waaronder wij als kerkelijke gemeente ook geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. 

Er bestaan gewone giften en periodieke giften. Voor gewone giften geldt ten aanzien van de fiscale aftrekbaarheid een drempelbedrag en een maximumbedrag. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximumbedrag. (zie www.belastingdienst.nl)

 

De Financiele verantwoordelijkheid bij Volle Evangelie Gemeente Woord & Daad valt onder de verantwoordelijkheid van ons Zakelijk Bestuur.

Marjol Nikkels (Voorzitter)

Gijs van den Heuvel (Penningmeester)

Daniel Kers

Romano Katabaloeboeng

Junus Luhukay

Financiële vragen kunt u sturen naar: zakelijkbestuur@wdvaassen.nl

 

Privacy Statement

Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad, gevestigd aan Deventerstraat 85, 8171AC Vaassen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.wdvaassen.nl
Deventerstraat 85
8171 AC Vaassen
0578-575277

IBAN: NL64RABO0364412577

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar: secretariaat@wdvaassen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Volle Evangelie Gemeente Woord & Daad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Volle Evangelie Gemeente Woord & Daad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Volle Evangelie Gemeente Woord & Daad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Volle Evangelie Gemeente Woord & Daad verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@wdvaassen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@wdvaassen.nl

Er worden opnames van kerkdiensten gepubliceerd:

Woord & Daad kiest ervoor dat haar wekelijkse samenkomsten online zichtbaar te volgen zijn. Hierdoor vergroten wij de betrokkenheid van de gemeenteleden die zelf niet meer aanwezig kunnen zijn.

 • De kerkdiensten staan online en voor iedereen zichtbaar.
 • Beelden worden zoveel mogelijk van het podium gemaakt
 • Indien er tijdens het live streamen van de dienst persoongevoelige informatie word gedeeld zal dit niet online gedeeld worden en het geluid op mute worden gezet. Indien dit niet voldoende is zal het volledige beeld ook worden uitgeschakeld.
 • Het is mogelijk dat bezoekers van de dienst in beeld komen en/of op de geluidsopname te horen zijn, tenzij zij dit van te voren aangeven
 • Bij bijzondere diensten (rouw-, trouw en doopdiensten) worden met de betrokkenen afspraken gemaakt over het in beeld brengen van de dienst.
 • Indien iemand onbedoeld/ongewenst in beeld is gebracht heeft hij/zij het recht om zijn beeltenis te laten verwijderen. 

Plaatsen van content op social media

 • Op social media (Instagram en Facebook) plaatsen wij content van de kerkdiensten.
 • Voordat wij content plaatsen van gevoelige opnames op onze sociale media vragen wij schriftelijk/via mail toestemming aan de betreffende bezoeker/gemeentelid.