Zakelijk Bestuur

Het zakelijk bestuur ziet er samen met de andere leden van het zakelijk bestuur op toe dat het financiële beleid,

wet- en regelgeving en de statuten van de gemeente de visie en missie ondersteunt en de strategie op juiste wijze wordt uitgevoerd.

E-mail: zakelijkbestuur@wdvaassen.nl

Scroll Up